نام واحد : صنایع برق و فلز غزالتوسعه 5929/5-9/4/81

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : کرمان خ خواجو...
 • تلفن شرکت : ****253جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمان جاده تهران کوچه غزال جنب صنعت سوله- 20 متری غزال
 • تلفن واحد : ***********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا ایزدخواه کرمانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : هواکش صنعتی

 • سریال مجوز : 2600247
 • شماره مجوز : 5/26396
 • تاریخ مجوز : 27/06/1390
 • کد محصول : 29301240
 • شرح محصول : انواع هواکشهای برقی
 • ظرفیت : 80,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%