نام واحد : شرکت صنعتی چرخش محور پارسیان - تمدید 38857

نام محصول : آب نبات

 • سریال مجوز : 1732887
 • شماره مجوز : 50977
 • تاریخ مجوز : 20/03/1375
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%