نام واحد : گروه صنعتی گسترده دنا

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : سعادت اباد...
 • تلفن شرکت : *****886جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک علی آباد بلوارکاج خ لاله 9قطعه 7بلوک 45
 • تلفن واحد : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیروس جوانمرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : ایستگاههای تقلیل فشارگاز

 • سریال مجوز : 1702515
 • شماره مجوز : 20841
 • تاریخ مجوز : 19/01/1386
 • کد محصول : 29121321
 • شرح محصول : ایستگاه تقلیل فشارگاز
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%