نام واحد : ولتاکابل کرمانتوسعه 6166/5مورخ 25/8/1379

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : تهران خ شهید...
 • تلفن شرکت : *******887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمان شهرک صنعتی شماره1 خ سنبل پ 10
 • تلفن واحد : ****************321جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی عبدالهی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان1

نام محصول : کابل افشان

 • سریال مجوز : 2600866
 • شماره مجوز : 91/27344
 • تاریخ مجوز : 19/04/1391
 • کد محصول : 31301117
 • شرح محصول : کابل مسی افشان قابل انعطاف
 • ظرفیت : 900 نامعتبر
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%