نام واحد : عبدالحمید قاجاردولو تمدید 69059

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی جو

 • سریال مجوز : 1731502
 • شماره مجوز : 37257
 • تاریخ مجوز : 20/08/1374
 • کد محصول : 15311424
 • شرح محصول : بسته بندی جو
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%