نام واحد : عباس سنجی

 • استان : کرمان
 • شهر : بردسیر
 • نشانی شرکت : بلوار امام...
 • تلفن شرکت : *******391جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای دیشکان با توجه به موافقت نامه شماره 25/678-110 مورخ 22/2/1392 اداره کل حفاظت محیط زیست
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عباس سنجی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 200195000000
 • شماره مجوز : 28248
 • تاریخ مجوز : 03/06/1392
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 78%
  78%