نام واحد : مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : کرمان بلوار...
 • تلفن شرکت : ****245جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمان شهرک صنعتی شماره 3 روبروی راه آهن
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امید جبالبارزی سر بیژن
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان3

نام محصول : تابلو برق اتوماسیون

 • سریال مجوز : 2607219
 • شماره مجوز : 90/62015
 • تاریخ مجوز : 27/09/1390
 • کد محصول : 31201616
 • شرح محصول : تابلوی کنترل صنعتی
 • ظرفیت : 340 سلول
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%