نام واحد : تعاونی تابلو سازان صنعتی کبیر سمنگان

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : سیرجان خ شهید...
 • تلفن شرکت : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیرجان خ شهید رجایی - روبروی درب بیمارستان کاشانی
 • تلفن واحد : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کبری تقی زاده لری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع وسایل کنترل ولتاژ

 • سریال مجوز : 2608203
 • شماره مجوز : 5/41625
 • تاریخ مجوز : 08/10/1387
 • کد محصول : 32101330
 • شرح محصول : انواع وسایل کنترل ولتاژ
 • ظرفیت : 1,200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%