نام واحد : زر کابل کرمان

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : جاده جوپار...
 • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده جوپار شهرک صنعتی ش 1 خ سنبل فرعی 4 پ 6
 • تلفن واحد : **********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد علی عرب نژاد
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان1

نام محصول : انواع سیم وکابل مخابراتی

 • سریال مجوز : 2610177
 • شماره مجوز : 91/47549
 • تاریخ مجوز : 03/07/1391
 • کد محصول : 31301210
 • شرح محصول : انواع سیم وکابل مخابراتی
 • ظرفیت : 420 تن
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سیم وکابل روکشدار(3130)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%