نام واحد : سیدمحمودمرتضوی سانیچی

نام محصول : بسته بندی گوشت

 • سریال مجوز : 1754635
 • شماره مجوز : 41389
 • تاریخ مجوز : 17/12/1378
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%