نام واحد : محمدوعباس دهقان طرزجانی تمدید 22743

نام محصول : بیسکویت ویفری

 • سریال مجوز : 1707729
 • شماره مجوز : 73591
 • تاریخ مجوز : 25/11/1371
 • کد محصول : 15411230
 • شرح محصول : ویفر
 • ظرفیت : 880 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%