نام واحد : کشت وصنعت پنجک تمدید67537

 • استان : تهران
 • شهر : ورامین
 • نشانی شرکت : ورامین شهرک...
 • تلفن شرکت : *****291جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ورامین شهرک مدرس ج ریجان اباداولین خ سمت چپ
 • تلفن واحد : *****291جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1705089
 • شماره مجوز : 36298
 • تاریخ مجوز : 23/10/1370
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%