نام واحد : حسن وحسین ایرجی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : تربت حیدریه
 • نشانی شرکت : تربت حیدریه -...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تربت حیدریه - خیابان امام خمینی - تلفن 2573
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1900962
 • شماره مجوز : 18537
 • تاریخ مجوز : 12/07/1367
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 5,950 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%