نام واحد : رحیم شفیعی

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اشنویه
 • نشانی شرکت : کیلومتر 1...
 • تلفن شرکت : *******444جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 1 جاده ارومیه
 • تلفن واحد : *******444جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رحیم شفیعی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 590072000000
 • شماره مجوز : 112/10/458592
 • تاریخ مجوز : 11/03/1394
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول : انواع کیک
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%