نام واحد : علیرضا محمودی ننادگانی

 • استان : اصفهان
 • شهر : فریدن
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 1100 متری جنوب جاده داران آشجرد درامتداد جاده هنرستان کشاورزی سروش فریدن
 • تلفن واحد : *******372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا محمودی ننادگانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خوراک آماده دام

 • سریال مجوز : 590073000000
 • شماره مجوز : 33974
 • تاریخ مجوز : 25/05/1393
 • کد محصول : 1533412315
 • شرح محصول : خوراک آماده دام
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%