نام واحد : چین چین

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد-ج فریمان...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد-ج فریمان ک 2-اول ج طرق تل:313091و318822و 761093-021
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن حجاریان برق
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نکتارمیوه جات

 • سریال مجوز : 1901084
 • شماره مجوز : 4109/9
 • تاریخ مجوز : 15/06/1359
 • کد محصول : 15131750
 • شرح محصول : نکتارمیوه جات
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%