نام واحد : گلهارمشهد

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد-خ ثبت...
 • تلفن شرکت : ****854جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد-ج قوچان ک 10-چاهشک
 • تلفن واحد : ****240جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد مبرا
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مرغ برگر

 • سریال مجوز : 1901089
 • شماره مجوز : 10221
 • تاریخ مجوز : 14/04/1389
 • کد محصول : 15111718
 • شرح محصول : مرغ برگر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%