نام واحد : بذرپیشرو

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد- کیلومتر...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد- کیلومتر 27 جاده مشهدقوچان - تلفن 23237
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی فرزام مقدم
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی جو

 • سریال مجوز : 1901091
 • شماره مجوز : 42836
 • تاریخ مجوز : 05/11/1356
 • کد محصول : 15311424
 • شرح محصول : بسته بندی جو
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%