نام واحد : صنایع غذایی سالم خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : اول...
 • تلفن شرکت : ****604جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد- ج قوچان ک 28 ج شیرحصار
 • تلفن واحد : ****246جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن ربانی ابوالفضلی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1901331
 • شماره مجوز : 31321
 • تاریخ مجوز : 23/10/1371
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%