نام واحد : فراورده های لبنی نارمک

 • استان : لرستان
 • شهر : الیگودرز
 • نشانی شرکت : کیلومتر9 جاده...
 • تلفن شرکت : *******665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : الیگودرز جاده اصفهان کیلومتر9
 • تلفن واحد : *******665جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید چناری
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنیر سفید ایرانی (پنیر رسیده در آب نمک)

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 15517
 • تاریخ مجوز : 04/04/1394
 • کد محصول : 1520512583
 • شرح محصول : پنیر سفید ایرانی (پنیر رسیده در آب نمک)
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%