نام واحد : گل مراد میرزایی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : شهر صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******833جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار پویا
 • تلفن واحد : *******833جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : گل مراد میرزایی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمانشاه

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 15967/12
 • تاریخ مجوز : 10/04/1394
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول : انواع کیک
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%