نام واحد : بازرگانی غربال کرجتمدید38813

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1732862
 • شماره مجوز : 51739
 • تاریخ مجوز : 29/03/1375
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%