نام واحد : شوکو پارس

 • استان : زنجان
 • شهر : خرمدره
 • نشانی شرکت : کیلومتر 2...
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خرمدره-شرکت مینو شرکت شوکوپارس
 • تلفن واحد : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد پارسی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شکلات صبحانه بدون مغز( به شکل جامد)

 • سریال مجوز : 590075000000
 • شماره مجوز : 118/26786
 • تاریخ مجوز : 10/09/1392
 • کد محصول : 1543512320
 • شرح محصول : شکلات صبحانه بدون مغز( به شکل جامد)
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%