نام واحد : فرآورده های گوشتی رباط کریم

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : استاد مطهری...
 • تلفن شرکت : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رباط کریم میدان امام خمینی جاده فرودگاه کیلومتر یک
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : وارطان یغیازاریان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر

 • سریال مجوز : 590075000000
 • شماره مجوز : 84264
 • تاریخ مجوز : 17/08/1395
 • کد محصول : 1511512395
 • شرح محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%