نام واحد : قندکمندشفیعیان وزهرالک تمدید27250

نام محصول : قند حبه

 • سریال مجوز : 1714261
 • شماره مجوز : 69967
 • تاریخ مجوز : 24/10/1373
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%