نام واحد : نورواش

نام محصول : ترانس مهتابی

 • سریال مجوز : 2803715
 • شماره مجوز : 266
 • تاریخ مجوز : 27/12/1376
 • کد محصول : 31101661
 • شرح محصول : چک ترانس لامپ مهتابی
 • ظرفیت : 400 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%