نام واحد : محمدحبیب زاده شیخ مریم رحیمیتمدید57853

نام محصول : شیرینی

 • سریال مجوز : 1754755
 • شماره مجوز : 70727
 • تاریخ مجوز : 19/12/1381
 • کد محصول : 15411120
 • شرح محصول : نان شیرینی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%