نام واحد : دخیل محمدی حسن ملکیبزرگزاده باباتمدید59541

نام محصول : آبلیمو

 • سریال مجوز : 1754947
 • شماره مجوز : 31852
 • تاریخ مجوز : 19/06/1376
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%