نام واحد : فریبرزپالیزبان وشرکاتتمدید63025

نام محصول : بستنی

 • سریال مجوز : 1755196
 • شماره مجوز : 33372
 • تاریخ مجوز : 12/07/1376
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 2,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%