نام واحد : پارس معدن تیراژ

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : جیرفت
 • نشانی شرکت : بزرگراه صدر...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای پائین درب
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عظیم جوینده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 200210000000
 • شماره مجوز : 93/41473
 • تاریخ مجوز : 16/02/1393
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 200,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%