نام واحد : هاشم جاویدان نسب سیدحمیدرضاسیدعزیزاله شهرزادشکوهی

نام محصول : کالباس

 • سریال مجوز : 1706845
 • شماره مجوز : 67711
 • تاریخ مجوز : 11/08/1371
 • کد محصول : 15111412
 • شرح محصول : کالباس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 47%
  47%