نام واحد : علی طاهرخانی تمدید31224

نام محصول : خشکبار

 • سریال مجوز : 1755429
 • شماره مجوز : 34036
 • تاریخ مجوز : 20/07/1376
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%