نام واحد : امیر زینالی گرگری

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : رشت حمیدیان خ...
 • تلفن شرکت : ****551جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رشت حمیدیان
 • تلفن واحد : ****551جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر زینالی گرگری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پریز سیار

 • سریال مجوز : 2814096
 • شماره مجوز : 9438
 • تاریخ مجوز : 31/04/1386
 • کد محصول : 31201422
 • شرح محصول : پریز سیارهمراه بادوشاخه وسیم رابط
 • ظرفیت : 72,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%