نام واحد : آردکهریزناجی وجمشیدی وشهبازی وممقانیتمدید 23909

نام محصول : نشاسته ازگندم

 • سریال مجوز : 1708915
 • شماره مجوز : 30339
 • تاریخ مجوز : 09/08/1372
 • کد محصول : 15321140
 • شرح محصول : نشاسته ازسایرموادگیاهی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%