نام واحد : تولیدآردالبرزتمدید28107

نام محصول : آردگندم - روزانه

 • سریال مجوز : 1712265
 • شماره مجوز : 60387
 • تاریخ مجوز : 05/06/1373
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%