نام واحد : تیروند تمدید 28910

نام محصول : یخسازی

 • سریال مجوز : 1705463
 • شماره مجوز : 7069
 • تاریخ مجوز : 10/04/1365
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 14,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%