نام واحد : مبتکر ابراج صنعت

 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بروجرد4449981-3
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 0
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بروجرد1

نام محصول : تجهیزات روشنایی الکتریکی بیرونی

 • سریال مجوز : 2903522
 • شماره مجوز : 9097
 • تاریخ مجوز : 28/07/1382
 • کد محصول : 31501610
 • شرح محصول : تجهیزات روشنایی الکتریکی بیرونی
 • ظرفیت : 300 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%