نام واحد : شکلات بهنودکاممالکیان نوری میریتمدید79052

نام محصول : ژله شکل دار

 • سریال مجوز : 1752558
 • شماره مجوز : 70257
 • تاریخ مجوز : 13/11/1375
 • کد محصول : 15131461
 • شرح محصول : ژله میوه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%