نام واحد : صنایع روشنایی مازینور

 • استان : مازندران
 • شهر : بابلسر
 • نشانی شرکت : بابل موزیرج خ...
 • تلفن شرکت : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابلسر ک 9 ج بابل
 • تلفن واحد : *********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : زین العابدین آبادیان
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پرس پانچ

 • سریال مجوز : 3004375
 • شماره مجوز : 22503
 • تاریخ مجوز : 11/07/1385
 • کد محصول : 29221837
 • شرح محصول : پرس پانچ
 • ظرفیت : 20 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%