نام واحد : تکدانه مطهر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مراغه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : میر علی حسین پور زیوری زاد
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مراغه

نام محصول : خوراک آماده طیور

 • سریال مجوز : 200016000000
 • شماره مجوز : 72016
 • تاریخ مجوز : 24/12/1395
 • کد محصول : 1533412318
 • شرح محصول : خوراک آماده طیور
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%