نام واحد : محمد ماشین چی - پانداباف

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ فلسطین...
 • تلفن شرکت : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج کیلومتر9 خ نخ زرین خ شهید جلال بن بست کاج پ 7
 • تلفن واحد : *******445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد ماشینچی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارچه کشباف

 • سریال مجوز : 1715545
 • شماره مجوز : 10812
 • تاریخ مجوز : 25/01/1370
 • کد محصول : 17301162
 • شرح محصول : تکمیل پارچه های کشباف
 • ظرفیت : 181 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%