نام واحد : حسن وحسین وعباس

نام محصول : پتو

 • سریال مجوز : 1715586
 • شماره مجوز : 52619
 • تاریخ مجوز : 15/02/1371
 • کد محصول : 17211110
 • شرح محصول : انواع پتو
 • ظرفیت : 45,000 تخته
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکالاهای نساجی تکمیل شده باستثنای پوشاک(1721)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%