نام واحد : شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : *******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ضلع شمالی میدان آذربایجان جنب سردخانه آذر (زمین و زیربنای موجود)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کریم محمودشایان
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 200017000000
 • شماره مجوز : 28282
 • تاریخ مجوز : 28/05/1396
 • کد محصول : 1520412628
 • شرح محصول : انواع ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 6,550 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%