نام واحد : حسین جعفرمزده و مصطفی خراسانی مهابادی

نام محصول : موکت تافتینک

 • سریال مجوز : 1715678
 • شماره مجوز : 58905
 • تاریخ مجوز : 21/04/1371
 • کد محصول : 17221131
 • شرح محصول : موکت تافتینگ
 • ظرفیت : 350,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%