نام واحد : ایثارگران خلخال

 • استان : اردبیل
 • شهر : خلخال
 • نشانی شرکت : خیابان 22...
 • تلفن شرکت : ******452جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : داریوش عباس زاده
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رشته غذایی

 • سریال مجوز : 200018000000
 • شماره مجوز : 125/29828
 • تاریخ مجوز : 05/11/1395
 • کد محصول : 1544312332
 • شرح محصول : رشته غذایی
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%