نام واحد : ناصر طیبی

نام محصول : پارچه گردباف

 • سریال مجوز : 1715740
 • شماره مجوز : 70486
 • تاریخ مجوز : 10/10/1371
 • کد محصول : 17301112
 • شرح محصول : پارچه کشباف گردگردبافی
 • ظرفیت : 58 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%