نام واحد : احمد رضا زمانی علائی

نام محصول : پارچه بافی

 • سریال مجوز : 1715775
 • شماره مجوز : 42169
 • تاریخ مجوز : 15/05/1369
 • کد محصول : 17111470
 • شرح محصول : سایرپارچه هاطبقه بندی نشده درجای دیگر
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%