نام واحد : تولیدی صنعتی دانه سایان کرمان

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : سعادت آباد...
 • تلفن شرکت : ******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سیروس نامخواه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان2

نام محصول : آرد گندم

 • سریال مجوز : 200020000000
 • شماره مجوز : 4936
 • تاریخ مجوز : 04/02/1396
 • کد محصول : 1531312301
 • شرح محصول : آرد گندم
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%