نام واحد : حمیدرضا کاوسی

 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • نشانی شرکت : خیابان انقلاب...
 • تلفن شرکت : *******714جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمیدرضا کاوسی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خوراک آماده طیور

 • سریال مجوز : 200020000000
 • شماره مجوز : 9936
 • تاریخ مجوز : 02/02/1396
 • کد محصول : 1533412318
 • شرح محصول : خوراک آماده طیور
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%