نام واحد : رضا فاتحی

نام محصول : موکت

 • سریال مجوز : 1715969
 • شماره مجوز : 17507
 • تاریخ مجوز : 21/11/1369
 • کد محصول : 17221130
 • شرح محصول : انواع موکت
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%